Doktor


Mic2

Dr. Ruzanov

Lõpetas aastal 2006 Тartu Ülikooli ja aastal 2009 Tartu Ülikooli residentuuri proteesimise erialal. Frankfurti Ülikoolis Saksamaal ja Ungaris Budapesti Ülikoolis spetsialiseerus täiendavalt implantoloogiale. Õppis Santa Barbaras (USA) mikrokirurgiat ja Viinis (Austrias) professor Slaviceki juures gnatoloogiat.
Ülikooli lõpetamise järel tekkis soov kasutada stomatoloogias optilist suurendust (seal, kus tööpind on sageli väiksem kui üks sentimeeter). Unistus täitus juba aastal 2008, kui dr. Ruzanov hakkas esimesena Eestis kasutama operatsioonimikroskoopi oma igapäevases töös alates kirurgiast kuni hamba mikroproteetikani.

Dr. Ruzanovi tegevuse põhisuundadeks on implantatsioon ja minimaalselt invasiivne esteetiline proteesimine.

Dr. Ruzanov osaleb pidevalt rahvusvahelistel kongressidel ja seminaridel mikrokirurgia, osteoloogia, parodontoloogia, implantatsiooni ja esteetilise hambaravi erialal. Ta jagab kolleegidele oma kogemusi ja täiendab pidevalt erialaseid teadmisi.